Fresh posts

Leva som en 20-åring

Vill vi verkligen leva som 22-åringar hela livet? Är inte en stor del av livet att utvecklas och lära sig av sina misstag och med åldern kunna dela med sig av sin erfarenhet till den yngre generationen och låta dem ta plats och driva vidare nya genrationer? Om man är nöjd med sin tillvaro och sitt liv vad spelar egentligen ålder för roll? Varför är svenskar så ålderfixerade egentligen? Är vi mindre nöjda med vår tillvaro än andra människor i andra kulturer? Andra kulturer av människor ser kanske något annat på detta.